وب سایت ع . ا. بسطامی

وب سایت  ع . ا. بسطامی
طبقه بندی موضوعی

.

                                          در جمع تعدادی از دوستان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 86

.

.

                                           دانشگاه علوم پزشکی ایلام

.

                                                بهار 92

.

                            جلسه نقد و بررسی کتاب « ارتداد و آزادی » . آبان 92

.

.

.

.
                                           

                              جلسه نقد و بررسی کتاب رمان « کوری » نوشته روژه ساراماگو . دی ماه 92